AKTUALITY

ZPRAVODAJ 

NAŠE ŠKOLA PRAHA 

https://bit.ly/Zpravodaj10_NSP

Nový termín pro školní přijímací zkoušku je vyhlášen na 

6. května od 13 hodin

Zkouška se koná v budově Našeho lycea - Rostovská 1481/2a. Těšíme se na vás!