KOMBINOVANÉ LYCEUM

Je vzdělávací program s možností volby. 

Není tak akademický jako všeobecná gymnázia ani tak specializovaný jako odborné střední školy. 

Umožňuje vybrat si zaměření až v průběhu studia.

ZAMĚŘENÍ LYCEA

Více o jednotlivých možnostech se dočtete na této stránce.


CÍLE NAŠEHO STUDENTA

podílí se na řízení lycea

zvládá samostudium

je motivovaný a sebevědomý

zná své silné stránky

pracuje ve firmách (různé praxe, výběr)

konzultuje s odborníky

umí naslouchat odborníkům

zvládne maturitu

připraví se na přijímačky na VŠCÍLE NAŠEHO LYCEA

vytváříme bezpečné a motivující prostředí

máme malý kolektiv, kde se všichni známe

respektujeme individualitu každého žáka

úzce spolupracujeme s rodinnými zástupci

žáci a učitelé spolu vycházejí respektujícím způsobem

vzájemně si všichni tykáme

máme přátelský kolektiv průvodců/učitelů

učíme se od sebe navzájem

nasloucháme každému osobnímu příběhu