KOMBINOVANÉ LYCEUM 

obor vzdělání 78 - 42 - M/06

  • HUMANITNÍ SMĚR
  • PŘÍRODOVĚDNÝ SMĚR
  • TECHNICKÝ SMĚR

Jsme soukromá akreditovaná střední škola


Tento rok vyhlašujeme školní přijímací zkoušky bez státní zkoušky Cermat

2. kolo proběhne 1. června od 13 do 17 hodin

přihlášky přijímáme do 27.5. 2021

Zkouška se koná v budově Našeho lycea - Rostovská 1481/2a. Těšíme se na vás!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 přihláška

26. 5. 2021 V 17,00 na Meetu

Cíle našeho žáka

podílí se na řízení lycea

zvládá samostudium
je motivovaný a sebevědomý
zná své silné stránky
pracuje ve firmách (různé praxe, výběr)
konzultuje s odborníky
umí naslouchat odborníkům
zvládne maturitu
připraví se na přijímačky na VŠ

Cíle Našeho lycea

vytváříme bezpečné a motivující prostředí

máme malý kolektiv, kde se všichni známe
respektujeme individualitu každého žáka
úzce spolupracujeme s rodinnými zástupci
žáci a učitelé spolu vycházejí respektujícím způsobem
vzájemně si všichni tykáme
máme přátelský kolektiv průvodců/učitelů
učíme se od sebe navzájem
nasloucháme každému osobnímu příběhu

Kombinované lyceum

Je vzdělávací program s možností volby. 
Není tak akademický jako v
šeobecná gymnázia ani tak specializovaný jako odborné střední školy. 

Umožňuje vybrat si zaměření až v průběhu studia.

Zaměření lycea

Humanitní - vzdělávací oblast sestává z povinných obsahových okruhů pedagogika, psychologie, sociální práce a komunikace a z nabídky volitelných modulů.

Přírodovědné - vzdělávací oblast sestává z povinných obsahových okruhů biologie a ekologie, chemie, matematika a z nabídky volitelných modulů.

Technické - vzdělávací oblast sestává z povinných obsahových okruhů matematika, fyzika, informační technologie a technické kreslení a z nabídky volitelných modulů.

Pečujeme o vztahy

Učení i život ve škole probíhá nejčastěji ve skupinách. Proto věnujeme dostatek času péči o vztahy. Samozřejmostí je partnerský přístup průvodců / učitelů.


Učíme aktivně

Metodu "poslouchej - zapiš - zopakuj" nepovažujeme za efektivní. I akademické znalosti lze učit aktivní formou. Cíleně pracujeme se zkušenostmi studentů i učitelů.


Hodnotíme formativně

Za klíčový nástroj učení považujeme rozvojovou zpětnou vazbu. Hodnocení studentů probíhá za účelem hledání cílů a metod dalšího učení. Hodnotíme snahu a přístup, nikoli cíle.

Připravujeme na budoucnost

Zejména posilováním měkkých dovedností - schopnosti samostatně se učit, adaptovat se na nové podmínky, pracovat v týmu, vyhodnocovat informace...


Ctíme hodnoty

Život našeho společenství je postaven na demokratických hodnotách a morálních principech. I proto považujeme všeobecný společenský přehled za nutnou součást vzdělání.


Spolupracujeme

Každý názor studenta i průvodce je pro nás výzvou. Cílíme ke společné koncepci střední školy, tak aby vyhovovala každému. Výuka je dohodou každého z nás.


KONTAKT

Naše lyceum
Rostovská 1481/2a, 106 00 Praha 10

Telefonní číslo
+420 731 869 414

+420 775 677 977

E-mail:
skola@naseskolapraha.cz