Cíle našeho žáka

podílí se na řízení lycea

zvládá samostudium
je motivovaný a sebevědomý
zná své silné stránky
pracuje ve firmách (různé praxe, výběr)
konzultuje s odborníky
umí naslouchat odborníkům
zvládne maturitu
připraví se na přijímačky na VŠ

Cíle Našeho lycea

vytváříme bezpečné a motivující prostředí

máme malý kolektiv, kde se všichni známe
respektujeme individualitu každého žáka
úzce spolupracujeme s rodinnými zástupci
žáci a učitelé spolu vycházejí respektujícím způsobem
vzájemně si všichni tykáme
máme přátelský kolektiv průvodců/učitelů
učíme se od sebe navzájem
nasloucháme každému osobnímu příběhuJe vzdělávací program s možností volby. 
Není tak akademický jako gymnázia ani tak specializovaný jako střední školy. 

Umožňuje vybrat si zaměření až v průběhu studia.

Zaměření lycea

Humanitní - vzdělávací oblast sestává z povinných obsahových okruhů pedagogika, psychologie, sociální práce a komunikace a z nabídky volitelných modulů.

Přírodovědné - vzdělávací oblast sestává z povinných obsahových okruhů biologie a ekologie, chemie, matematika a z nabídky volitelných modulů.

Technické - vzdělávací oblast sestává z povinných obsahových okruhů matematika, fyzika, informační technologie a technické kreslení a z nabídky volitelných modulů.

Pečujeme o vztahy

Učení i život ve škole probíhá nejčastěji ve skupinách. Proto věnujeme dostatek času péči o vztahy. Samozřejmostí je partnerský přístup průvodců / učitelů.


Učíme aktivně

Metodu "poslouchej - zapiš - zopakuj" nepovažujeme za efektivní. I akademické znalosti lze učit aktivní formou. Cíleně pracujeme se zkušenostmi studentů i učitelů.


Hodnotíme formativně

Za klíčový nástroj učení považujeme rozvojovou zpětnou vazbu. Hodnocení studentů probíhá za účelem hledání cílů a metod dalšího učení. Hodnotíme snahu a přístup, nikoli cíle.

Připravujeme na budoucnost

Zejména posilováním měkkých dovedností - schopnosti samostatně se učit, adaptovat se na nové podmínky, pracovat v týmu, vyhodnocovat informace...


Ctíme hodnoty

Život našeho společenství je postaven na demokratických hodnotách a morálních principech. I proto považujeme všeobecný společenský přehled za nutnou součást vzdělání.


Spolupracujeme

Každý názor studenta i průvodce je pro nás výzvou. Cílíme ke společné koncepci střední školy, tak aby vyhovovala každému. Výuka je dohodou každého z nás.


KONTAKT

Naše lyceum
Rostovská 1481/2a, 106 00 Praha 10

Telefonní číslo
+420 731 869 414

+420 775 677 977

E-mail:
skola@naseskolapraha.cz

Studenti prvního ročníku měli během exkurze za deštivého dne na konci září nafotit situační fotografie a poté z nich vybrat TY nejlepší a obhájit si jejich vznik. Výsledkem jsou krásné momentky: