UČEBNÍ PLÁNY

HUMANITNÍ SMĚR

PŘÍRODOVĚDNÝ SMĚR

TECHNICKÝ SMĚR

Učební plány pro školní rok 2022/2023

V humanitním zaměření bude hodinová dotace od 3. ročníku rozdělena mezi povinné předměty (Psychologie, Pedagogika, Komunikace, Sociální práce) a volitelné moduly.

V přírodovědném zaměření bude hodinová dotace od 3. ročníku rozdělena mezi povinné předměty (Biologie, Chemie, Fyzika, Aplikovaná matematika, Praktika z přírodních věd) a volitelné moduly.

V technickém zaměření bude hodinová dotace od 3. ročníku rozdělena mezi povinné předměty (Aplikovaná matematika, Deskriptivní geometrie, Fyzika, Informační technologie, Technické kreslení) a volitelné moduly.