Školní přijímací zkouška

obor vzdělání 78 - 42 - M/06

Tento rok vyhlašujeme školní přijímací zkoušky bez státní zkoušky Cermat

Nový termín pro školní přijímací zkoušku je vyhlášen na 

6. května od 13 hodin

Zkouška se koná v budově Našeho lycea - Rostovská 1481/2a. Těšíme se na vás!

Termín odevzdání přihlášky k přijímacímu řízení

 • do 1. 3. 2021 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášku (osobně nebo poštou).

Termíny školních zkoušek:

1. termín - 6. května 2021 od 13,00

Termíny školních zkoušek v náhradním termínu:

1. termín - 12. května 2021 od 13,00

2. termín - 13. května 2021 od 13,00

Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro školní rok 2021/2022: 20


  Školní přijímací zkouška

dle letošní úpravy nařízení vlády

Cílem školní přijímací zkoušky je vyhodnotit, zda je pro uchazeče vhodná zamýšlená koncepce školy a metody školní práce.

1) test studijních předpokladů - čas: 60 minut - podíl na celkovém hodnocení: 30%

 • Čeká vás zábavný test, na který nepotřebujete žádné encyklopedické znalosti, jen chuť vyplnit zajímavé otázky a dozvědět se něco o sobě :-).

2) vlastní úvaha sepsaná na zadané téma - čas: 60 minut - rozsah min. 1 A4 - podíl na celkovém hodnocení: 30%

 • Jedná se o slohový útvar, s nímž jste se jistě setkali. Zajímá nás váš způsob uvažování nad zajímavým tématem, ne pravopis či počet odstavců :-).

3) práce ve skupině na zadané téma + společná prezentace vypracovaného skupinového úkolu - čas na práci ve skupině 40 min., čas na prezentaci: dle počtu uchazečů/potřeby - podíl na celkovém hodnocení: 40%

 • Můžete očekávat zábavné setkání s budoucími spolužáky, s nimiž se pokusíte na místě vyřešit zadaný úkol a pak ho společně odprezentovat.

Pomůcky sebou: funkční tužka, propiska a barevné fixy

Stanovené body budou přidělovat pedagogové, kteří budou hodnotit zejména:

 • studijní předpoklady
 • aktivní přístup ke studiu, životu na škole i k mimoškolním aktivitám
 • schopnosti spolupracovat ve skupině
 • schopnost respektující komunikace

  Přijímací zkoušky na střední školy se řídí zejména zákonem podle § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb. tzv. školským zákonem a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podmínky přijímacích zkoušek na naší škole stanovila ředitelka školy rozhodnutím, ke stažení na stránkách školy..

Nastane-li skutečnost, která uchazeči brání vykonat zkoušku v uvedeném termínu, je nutné písemně požádat ředitelku školy o schválení termínu náhradní přijímací zkoušky, který bude ve středu 12.5.2021 od 13,00. Žádost doloženou potvrzením příslušného orgánu (lékař apod.) je třeba odevzdat nejpozději před zahájením zkoušek v kanceláři školy.


KONTAKT

Naše Lyceum
Rostovská 1481/2a, 106 00 Praha 10

Telefonní číslo
+420 731 869 414

E-mail:

skola@naseskolapraha.cz