Zápisové lístky v rámci přijímacího řízení do 2. kola je potřeba odevzdat do 17. června 2021

Zájemce o studium (kteří u nás neprošli přijímacím řízením) prosíme o vyplnění online přihlášky zde

...Po uzavření 2. kola přijímacího řízení budeme všechny přihlášené zájemce informovat o případných volných místech či vypsání 3. kola přijímacího řízení.


Registrační čísla přijatých uchazečů v 1. kole do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 najdete zde:

202101
202102
202104
202105
202106
202107
202108
202109

Registrační čísla přijatých uchazečů ve 2. kole do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 najdete zde:

Školní přijímací zkouška

obor vzdělání 78 - 42 - M/06

Tento rok vyhlašujeme školní přijímací zkoušky bez státní zkoušky Cermat  Školní přijímací zkouška

dle letošní úpravy nařízení vlády

Cílem školní přijímací zkoušky je vyhodnotit, zda je pro uchazeče vhodná zamýšlená koncepce školy a metody školní práce.

1) test studijních předpokladů - čas: 60 minut - podíl na celkovém hodnocení: 30%

 • Čeká vás zábavný test, na který nepotřebujete žádné encyklopedické znalosti, jen chuť vyplnit zajímavé otázky a dozvědět se něco o sobě :-).

2) vlastní úvaha sepsaná na zadané téma - čas: 60 minut - rozsah min. 1 A4 - podíl na celkovém hodnocení: 30%

 • Jedná se o slohový útvar, s nímž jste se jistě setkali. Zajímá nás váš způsob uvažování nad zajímavým tématem, ne pravopis či počet odstavců :-).

3) práce ve skupině na zadané téma + společná prezentace vypracovaného skupinového úkolu - čas na práci ve skupině 40 min., čas na prezentaci: dle počtu uchazečů/potřeby - podíl na celkovém hodnocení: 40%

 • Můžete očekávat zábavné setkání s budoucími spolužáky, s nimiž se pokusíte na místě vyřešit zadaný úkol a pak ho společně odprezentovat.

Pomůcky sebou: funkční tužka, propiska a barevné fixy

Stanovené body budou přidělovat pedagogové, kteří budou hodnotit zejména:

 • studijní předpoklady
 • aktivní přístup ke studiu, životu na škole i k mimoškolním aktivitám
 • schopnosti spolupracovat ve skupině
 • schopnost respektující komunikace

  Přijímací zkoušky na střední školy se řídí zejména zákonem podle § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb. tzv. školským zákonem a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podmínky přijímacích zkoušek na naší škole stanovila ředitelka školy rozhodnutím, ke stažení na stránkách školy..

Nastane-li skutečnost, která uchazeči brání vykonat zkoušku v uvedeném termínu, je nutné písemně požádat ředitelku školy o schválení termínu náhradní přijímací zkoušky. Žádost doloženou potvrzením příslušného orgánu (lékař apod.) je třeba odevzdat nejpozději před zahájením zkoušek v kanceláři školy.


KONTAKT

Naše Lyceum
Rostovská 1481/2a, 106 00 Praha 10

Telefonní číslo
+420 731 869 414

E-mail:

skola@naseskolapraha.cz