Informace k přijímacímu řízení 2022/2023

PŘIHLÁŠKA

na obor vzdělání 78 - 42 - M/06

Přihlášku na střední školu je třeba odevzdat na předepsaném tiskopise MŠMT.

Přihlášku prosím doručte na adresu školy: Rostovská 1481/2, Praha 10 - Vršovice. Osobně můžete přihlášku přinést přímo do školy ve všední dny mezi 8:30 a 16:00 nebo po telefonické domluvě.

Přihláška musí být doručena (nebo podána na poštu) do 1.3.2022

Na přihlášce do oddílu pro 1. nebo 2. školu prosím vyplňte:

  • název střední školy: Naše lyceum - střední škola s.r.o.
  • obor vzdělávání: 78-42-M/06 Kombinované lyceum
  • jednotná zkouška: ANO
  • termín školní přijímací zkoušky: 19.4.2022 nebo 22.4.2022 
  • zkrácené studium: NE