PŘIHLÁŠKA

Přihlášku na střední školu je třeba odevzdat na předepsaném tiskopise MŠMT - verze PDF a XLSX.

Přihlášku prosím doručte na adresu školy: Rostovská 1481/2, Praha 10 - Vršovice. Osobně můžete přihlášku přinést přímo do školy ve všední dny mezi 8:30 a 16:00 (mimo jarní prázdniny 24. - 28. února 2020) nebo po telefonické domluvě.

Přihláška musí být doručena (nebo podána na poštu) do pondělí 2. března 2020.

Na přihlášce do oddílu pro 1. nebo 2. školu prosím vyplňte:

  • název střední školy: Naše lyceum - střední škola s.r.o.
  • obor vzdělávání: 78-42-M/06 Kombinované lyceum
  • jednotná zkouška: ANO
  • termín školní přijímací zkoušky: 21. dubna 2020 nebo 23. dubna 2020 (dle vaší preference)
  • zkrácené studium: NE