LIDÉ VE ŠKOLE

Mgr. Štěpánka Rajchlová

Ředitelka školy

V Našem lyceu pracuji ve vedení a každý den se snažím, aby bylo ve škole všem dobře - žákům i vyučujícím - a aby měli všichni ke své práci a vzdělávání vše, co potřebují.

Kromě toho se snažím učit češtinu tak, 

aby ji měli všichni rádi.

KONTAKT:

+420 605 879 135

stepanka.rajchlova@naseskolapraha.cz


Ing. Alžběta Dobisíková

Vedoucí kanceláře


V lyceum jsem tady jak pro studenty, tak pro průvodce a rodiče, aby měli všichni vše, co potřebují ke studiu a ke své pohodové práci.

KONTAKT: 

+ 420 731 869 414

kancelar@naseskolapraha.cz

Kancelář: pondělí až pátek 8,30 - 12,30Mgr. Danka Chrastilová

Průvodkyně Dějepisu, Občanské, výtvarné a tělesné výchovy,

Snažím se tu být pro všechny každý den s úsměvem, tak abychom dokázali společně vytvořit střední školu, kde učení přináší především radost. Provázím hravou formou žáky dějepisem, literaturou, výtvarkou i tělocvikem -:).

KONTAKT:

dana.chrastilova@naseskolapraha.cz

Ing. Dana Hájková

Průvodkyně Chemie, Zeměpisu, Fyziky

Se zákony přírodních věd se setkáváme každý den a moje role je Vám ukázat, že určitě není čeho se obávat.

KONTAKT:

dana.hajkova@naseskolapraha.cz

Veronika Holcová

Průvodkyně Estetické výchovy - hudební a dramatické výchovy

Je mi ctí, že můžu zprostředkovávat studentům lycea svět umění, a být jimi zároveň obohacena o nové podněty.

KONTAKT:

veronika.holcova@naseskolapraha.cz

Shannan Thorpe

Průvodkyně Anglické konverzace

I believe that everyone has a story to tell, so I'm here to help students feel comfortable finding and using their "English voice" to tell it. 


KONTAKT:

shannan.thorpe@naseskolapraha.cz

Mgr. Vojtěch Hodboď

Průvodce IT a komunikace

Média jsou všude kolem nás a fungování naší společnosti je na médiích stále více závislé. Proto se snažím žákům Lycea pomáhat objevovat a reflektovat roli médií v jejich životě tak, aby se učili maximalizovat pozitiva a minimalizovat rizika s médii spojená.

KONTAKT:

vojtech.hodbod@naseskolapraha.cz

Jakub Kašpar

Průvodce matematiky

Matematiku se nejde jen naučit nazpaměť - je třeba ji pochopit a aktivně se jí věnovat. A přesně k tomu se snažím studenty vést a motivovat. Mým cílem je vytvořit jim v hodinách přátelské prostředí, ve kterém se nebojí přemýšlet, zkoušet nové postupy a trénovat logické a abstraktní myšlení.

KONTAKT:

jakub.kaspar@naseskolapraha.cz

Mgr. Alena Steinerová

Průvodkyně angličtiny

KONTAKT:

alena.steinerova@naseskolapraha.cz

Daouda Gueye

Průvodce Francouzštiny

KONTAKT:

daouda.gueye@naseskolapraha.cz

Ing. Blanka Říhová

Průvodkyně Ekonomie, Finanční gramotnosti a Psaní všemi deseti

KONTAKT:

blanka.rihova@naseskolapraha.cz

Viki D'Agostino

Průvodkyně biologie

KONTAKT:

viktoria.dagostino@naseskolapraha.cz

Isabel Landeros

Průvodce Španělštiny

KONTAKT:

isabel.landeros@naseskolapraha.cz